Školka s kapacitou 20 dětí a nadstandardní výukou anglického jazyka a kvalitními montessori pomůckami.

Podněcujeme u dětí fantazii, představivost, samostatnost, zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. Posilujeme v dětech lásku k lidem, k přírodě a zároveň respektujeme osobní a specifické zvláštnosti jednotlivých dětí

Poskytujeme maximálně individuální přístup kvalitního týmu pedagogů MŠ – na jednoho připadá maximálně 10 dětí. Podporujeme zdravý životní styl, vedeme k odpovědnosti za své zdraví, nabízíme kvalitní a vyvážené školní stravování. Za přirozenou součást výuky ve školce považujeme environmentální výchovu. Nabízíme pestré hudební, výtvarné a pohybové aktivity, podněcujeme individuální nadání a tvořivou inteligenci dětí.

Pracujeme v přátelské atmosféře, děti si mohou volit činnosti, rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost. Za podpory dospělých děti objevují svůj potenciál. Nabízíme rodinné bezpečné prostředí, blízké tomu, jaké znají z domova, ze své rodiny. Od rána jsou všechny děti spolu, od 9 do 13 hod. se dělíme na 2 skupinky podle věku, abychom program přizpůsobili přímo potřebám dětí. Odpoledne jsme opět všichni spolu. Starší děti pomáhají mladším, mladší leccos okoukají, přiučí se.

V MŠ Spirála klademe důraz na nadstandardní výuku anglického jazyka. V týmu máme pedagoga, který na děti mluví pouze anglicky, účastní se běžného programu a přináší anglické činnosti. S angličtinou se tedy děti seznamují přirozeně každý den.

Průběh dne v MŠ Spirála

7.30 – 9.00 příchod dětí do školky, postupně zahájení společného dne (společný kruh, písnička, krátká hra, společné čtení, atd.)

9.00 – 12.00 aktivity dětí v rámci tzv. Týdenního plánu školky, v tomto čase je podle potřeb dětí také připravena svačinka

12.00 oběd, čas oběda lze přizpůsobit podle aktuální situace, tak aby se mohly účastnit i děti přicházející např. jen na odpoledne

13.00 – 17.30 odpolední aktivity v rámci Týdenního plánu školky, v tomto čase je podle potřeb dětí také připravena druhá svačinka

Nezvoníme, pracuje v přirozeném tempu, tak, aby každý denně zažíval úspěch a radost z poznávání.

Spirála je česká škola, která chce připravit děti na svět, ve kterém se komunikuje anglicky. Angličtina je přirozenou součástí vzdělávání, od první třídy je rozsah výuky angličtiny cca 6 hodin týdně. Ve vyšších ročnících bude vybraná část předmětů vyučována anglicky.

V našich třídách je maximálně 18 dětí, což nabízí dostatečný prostor pro rozvoj individuality žáka a jeho zájmů.

Využíváme slovní hodnocení, které věcně popisuje osvojení jednotlivých dovedností a znalostí, aniž by přiřazovalo známku či její ekvivalent. Předměty ve Spirále pokud je to vhodné, vzájemně je propojujeme, využíváme projektovou výuku v blocích. Přestávky a jejich délku přizpůsobuje potřebám výuky.

Organiza školního dne

Školní den začíná v 8,30 hod, ale děti mohou využít družinu od 7.30.

Výuka probíhá do 14-15 hodin (s hodinou na oběd).

Učitelé se pravidelně scházejí s každým dítětem a jeho rodiči. Společně vytvářejí a vyhodnocují plán učení, který vychází z jeho schopností a zájmů; každé dítě si může určit, co, jak a kdy se chce učit do takové míry, do jaké to pro něho znamená zvládnutelnou svobodu a prostor pro další rozvoj.

Děti mají možnost učit se v rámci různých projektů, ve vyučovacích blocích s průvodcem, na workshopech, při tvořivých, hudebních a sportovních aktivitách, ve skupinkách, navzájem starší mladší, či samy.

Družina je skvělý prostor pro rozvoj dětských talentů

Děti si volí činnosti, využívají dílnu, mohou se věnovat výtvarnému tvoření, hraní strategických a deskových her, tanci, aerobiku, ping-pongu,…Využíváme i školní zahradu, hrajeme si, tvoříme, sportujeme.

Školné pro Mateřskou školu Spirála zahrnuje:

 • nadstandardní výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím
 • nízký počet dětí ve skupině
 • program a veškeré pomůcky pro činnosti během dne
 • výlety po okolí
Celodenní: 5500,- Kč (7:30-17:30)

Půldenní: 4500,- Kč (7:00-12:30 nebo 12:00–17:30)

Školné pro Základní školu Spirála zahrnuje:

 • nízký počet žáků ve třídě, individualizovanou výuku
 • možnost celodenního pobytu ve škole od 7.30 do 17.30
 • nadstandardní výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím
 • odpolední aktivity v rámci školní družiny
 • využití knihovny, studovny, ateliérů a dílen
 • veškeré učební pomůcky a potřeby
 • konzultace se školním speciálním pedagogem, psychologem
 • výlety a exkurze
4 900,- Kč / měsíčně

ve školném není zahrnuto

 • stravování – cena za celodenní stravování (svačina, oběd, přesnídávka) činí 95 Kč/den
 • sportovní kurzy
 • školy v přírodě

PRVNÍ ROK A CO DÁL?

Pokud chcete vědět, jak to ve škole bude vypadat, potkejte se s námi při těchto událostech

 • Rodičovské dny – od října každý měsíc setkání s rodiči
 • Pravidelná setkávání s odborníky ve vzdělávání
 • Zápis do 1. třídy – duben 2017
 • Zápis do MŠ – květen 2017
 • 4. září 2017 otevíráme třídu MŠ a jednu třídu
 • Každý další školní rok otevíráme novou třídu

POZNEJTE NÁS

PODPORUJI NÁS

ZAŠLETE NÁM DOTAZ

Chcete zapsat své dítě do mateřské školy či 1. třídy? Chcete se dozvědět víc o naší škole? Napište nám, rádi vám odpovíme, zavoláme, sejdeme se s vámi a probereme, co vás konkrétně zajímá.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Počítáme s tím, že každý rok otevřeme další školní třídu s maximálně 18 žáky, následně navážeme třídami II.stupně.
Pro dítě i pro rodiče je důležitá zpětná vazba a hodnocení, které motivuje. Proto využíváme slovní hodnocení a hodnocení pomocí tzv. kritérii.
Konkrétních výhod a rozdílů je celá řada, uvedu jen základní přednosti, kterými se Spirála profiluje:
 • Jsme malá škola s příjemnou, tvůrčí atmosférou a nadstandardní výukou anglického jazyka
 • Partnerství je pro nás základ, stavíme na každodenní kvalitní komunikaci mezi rodinou a školou
 • Máme nízký počet žáků, děti si mohou práci vybírat, pracujeme individualizovaně, učíme v projektech
 • Máme tým zkušených průvodců a odborníků
 • Zájem žáka je ve Spirále v centru pozornosti
 • Podporujeme cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu
 • Nabízíme množství mimoškolních aktivit a kroužků
Svobodné, přirozené vzdělávání vnímá děti jako plnohodnotné lidské bytosti, ke kterým bychom se měli chovat se stejným respektem jako dospělým. Svobodná škola také předpokládá, že lidé jsou přirozeně zvídaví, touží se učit a poznat svět. Lidé se totiž vzdělávají rádi, jsou v tom dobří a nikdo je k učení nemusí nutit. Víme, že děti se učí nejlépe v prostředí, kde mají možnost následovat své vlastní zájmy. Tímto způsobem se dokáží naučit vše, co je pro život důležité, a zároveň si uchovají svou zvídavost a touhu učit se po celý život. Důležité je umožnit dětem komunikaci v různých věkových skupinách, pocit bezpečí a možnost otevřeně vyjadřovat svůj názor.

KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Spirála s.r.o.

Adresa školy: E. Basse 1142/9, 434 01 Most


Kontakty:

Mgr. Václav Hořejší

Tel: 724 652 257

Mail: horejsi@spiralamost.cz

Mgr. Pavel Škramlík

Tel: 775 058 129

Mail: skramlik@spiralamost.cz